Locale en Centrale Oudercommissie

Op iedere locatie voor zowel kinderopvang als buitenschoolse opvang en bij het gastouderbureau is een Locale Ouder Commissie (LOC) ingesteld.
De LOC is een adviesorgaan welke als doel heeft de belangen van kinderen en ouders te behartigen en te adviseren aan de locatiemanager omtrent locatiegebonden zaken.

De LOC’s hebben een aantal, met name locatie overstijgende zaken, gemandateerd aan de Centrale Ouder Commissie (COC).
Dit houdt in dat de directie aan de COC voorgenomen besluiten voorlegt over o.a de prijzen, het algemeen pedagogisch beleid en het algemeen kwaliteitsbeleid.

Snel naar:

Volg Kidscasa ook op:

Locaties: