Roden, het Valkhof – BSO+

Schonauwen 2
9301 SP Roden

Locatie BSO het Valkhof

Op de BSO+ groep bieden we, in opdracht van de gemeente Noordenveld, naschoolse opvang aan in een kleinere groep kinderen en met ervaren pedagogisch medewerkers voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben na schooltijd en in de schoolvakanties.

Meer rust en een duidelijke structuur
Omdat de groep veel kleiner is dan op reguliere BSO groepen kunnen we veel meer rust bieden aan de kinderen om na schooltijd bij te kunnen komen van de schooldag. Daarnaast bieden we gerichte ondersteuning bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, omgaan met frustraties en het eigen oplossend vermogen.
De kinderen kunnen op de BSO+ groep op een fijne, gestructureerde en zinvolle manier hun vrije tijd besteden en onder andere hun sociale emotionele vaardigheden oefenen en vergroten. De groep zal bestaat uit maximaal 10 kinderen met een BKR van 1:5.

Activiteiten
De activiteiten zullen dagelijks worden aangeboden en zijn gericht op de ontwikkeling maar ook op de behoefte van de kinderen.
De (mid)dag biedt structuur, rust en regelmaat waardoor de kinderen zich veilig voelen. Een voorspelbare structuur en vaste pedagogisch medewerkers biedt de kinderen veiligheid en vertrouwen.
Door huisvesting in een eigen BSO ruimte in kindcentrum het Valkhof kunnen de kinderen na schooltijd ook samenspelen met de kinderen van de reguliere BSO die ook op het Valkhof is gehuisvest. Terugkeer naar de eigen ruimte is altijd mogelijk als het samenspel met de andere kinderen toch teveel is.

Vakanties
De BSO+ groep is zowel in de schoolweken na schooltijd geopend als in de schoolvakanties. Omdat we continuïteit en structuur belangrijk vinden worden alle kinderen op de BSO+ groep geplaatst voor minimaal 2 dagen per week, 51 weken per jaar (tussen Kerst en Oud & Nieuw is de groep gesloten).

Evaluatiemoment
Ieder half jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats. Dit gesprek wordt gevoerd met de pedagogisch medewerker van de BSO+ groep, uw contactpersoon bij de gemeente Noordenveld en natuurlijk u als ouder(s)/verzorger(s). Tijdens dit gesprek bespreken we samen of verlenging van de plaatsing op de BSO+ groep gewenst is of dat uw kind zo is gegroeid dat plaatsing op een reguliere BSO wenselijk is.

Samenwerken
Om antwoorden te kunnen vinden op vragen die er soms zijn over de ontwikkeling van een kind werken wij graag samen met andere deskundige partijen. Dat kan de leerkracht van uw kind en/ of de intern begeleider van het onderwijs zijn. Het kan ook zijn dat wij een andere deskundige vragen om even mee te kijken op de groep of dat we een gedragswetenschapper van de Toegang om advies vragen. Uiteraard zullen wij u als ouder/verzorger hierover informeren.

Kosten
Een plaatsing op de BSO+ groep is voor ouders niet duurder dan een plaatsing op een reguliere BSO groep. Een plaatsing op de BSO+ groep valt altijd in het Profijtpakket en door de wijze waarop de kinderopvangtoeslag is geregeld (teruggave over een maximum uurtarief) is dit in bijna alle gevallen netto het ook het meest gunstige pakket voor ouders. Onze planningsmedewerkers maken graag een vrijblijvende proefberekening voor ouders.

Aanmeldroute
Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden bij de gemeente Noordenveld. Er vindt vervolgens een intakegesprek plaats waarin er onder andere wordt gekeken of de leerling in aanmerking komt voor de BSO+ groep.
Wanneer er besloten wordt dat de BSO+ groep passend is, worden de pedagogische medewerkers van BSO+ groep hierover geïnformeerd. Daarnaast worden ouders in contact gebracht met een contactpersoon vanuit de gemeente (Eline Bijholt of Hendriëtte Moltmaker Bos).
Voor de BSO+ groep is geen indicatie nodig vanuit de gemeente, maar de aanmelding loopt wel via de gemeente. Aanmelden via tel nummer 088 – 050 88 84 of vraag@noordenveldwerker.nl

BSO+ het Valkhof
Schonauwen 2
9301 SP Roden
Telefoon: 050 – 502 57 92 (kies 1)

Neem een kijkje binnen bij BSO+ het Valkhof

Medewerkers van BSO+ het Valkhof

Maak alvast kennis met onze medewerkers. Zij stellen zich graag aan u voor.

Snel naar:

Volg Kidscasa ook op:

Locaties: