Voorbeelden


Voorbeeld berekening netto kosten KDV 2018

Op basis van het inkomen van de ouders berekent de belastingdienst de hoogte van de kinderopvangtoeslag (een bijdrage in de kosten voor de opvang van uw kind). Het verschil tussen de kinderopvangtoeslag en de totale kosten kinderopvang dienen de ouders zelf te betalen. Dit zijn dus de werkelijke kosten voor u als ouder.

Voorbeeldberekening netto kosten kinderdagverblijf
In het voorbeeld gaan we uit van een afname van 1 dag per week (10,5 uur per dag)

Jaarinkomen tot € 18.000    1e kind    2e kind
Uren per maand    44.65    44.65
Uurtarief    € 7.39    € 7.39
Maandprijs    € 329.96    € 329.96
Tegemoetkoming belastingdienst – € 310.17 – € 313.47

Netto kosten per maand

   € 19.80

   € 16.50

 

Jaarinkomen tot € 35.000 ( modaal)    1e kind    2e kind
Uren per maand    44.65    44.65
Uurtarief    € 7.39    € 7.39
Maandprijs    € 329.96    € 329.96
Tegemoetkoming belastingdienst – € 286.41 – € 310.17

Netto kosten per maand

   € 43.56

   € 19.80

 

Jaarinkomen tot € 50.000    1e kind    2e kind
Uren per maand    44.65    44.65
Uurtarief    € 7.39    € 7.39
Maandprijs    € 329.96    € 329.96
Tegemoetkoming belastingdienst – € 254.73 – € 310.17

Netto kosten per maand

   € 75.23

   € 19.80

Toelichting

  • De belastingdienst hanteert voor de kinderopvangtoeslag een maximum tarief voor het kinderdagverblijf van € 7.45 per uur.
  • Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is een voorbeeldberekening om een indicatie te geven wat kinderopvang u werkelijk kan kosten.
  • Ons advies is om uw eigen situatie door middel van een proefberekening op de site van de belastingdienst te bekijken en na te rekenen.

Voorbeeld berekening netto kosten BSO 2018

Op basis van het inkomen van de ouders berekent de belastingdienst de hoogte van de kinderopvangtoeslag (een bijdrage in de kosten voor de opvang van uw kind). Het verschil tussen de kinderopvangtoeslag en de totale kosten kinderopvang dienen de ouders zelf te betalen. Dit zijn dus de werkelijke kosten per maand voor u als ouder.

Voorbeeldberekening netto kosten buitenschoolse opvang
In het voorbeeld gaan we uit van een afname van 1 namiddag per week (inclusief vakantieopvang, exclusief margedagen)

Jaarinkomen tot € 18.000    1e kind    2e kind
Uren per maand    19.63    19.63
Uurtarief    € 6.93    € 6.93
Maandprijs    € 136.04    € 136.04
Tegemoetkoming belastingdienst – € 127.87 – € 129.23

Netto kosten per maand

   € 8.16

   € 6.80

 

Jaarinkomen tot € 35.000 ( modaal)    1e kind    2e kind
Uren per maand    19.63    19.63
Uurtarief    € 6.93    € 6.93
Maandprijs    € 136.04    € 136.04
Tegemoetkoming belastingdienst – € 118.08 – € 127.87

Netto kosten per maand

   € 17.96

   € 8.16

 

Jaarinkomen tot € 50.000    1e kind    2e kind
Uren per maand    19.63    19.63
Uurtarief    € 6.93    € 6.93
Maandprijs    € 136.04    € 136.04
Tegemoetkoming belastingdienst – € 105.02 – € 127.87

Netto kosten per maand

   € 31.02

   € 8.16

Toelichting

  • De belastingdienst hanteert voor de kinderopvangtoeslag een maximum tarief voor de buitenschoolse opvang van € 6,95 per uur.
  • Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is een voorbeeldberekening om een indicatie te geven wat kinderopvang u werkelijk kan kosten.
  • Ons advies is om uw eigen situatie door middel van een proefberekening op de site van de belastingdienst te bekijken en na te rekenen.