Rekenvoorbeelden

Hieronder vindt u een aantal rekenvoorbeelden voor het berekenen van de netto kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang in 2020. Omdat niet alle tarieven hetzelfde zijn en er voor wat betreft de af te nemen pakketten ook verschillen zijn in de tarieven en hoeveelheid uren per maand, kunt u voor uw situatie het beste zelf een berekening maken.

De voor u geldende tarieven en vindt u bij ons op de pagina van de locatie en opvang van uw keuze.

Een handige tool voor een voorbeeldberekening vindt u op de site van de belastingdienst https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ .

Mocht u nog hulp nodig hebben of hier vragen over hebben dan kunt u altijd contact opnemen met het Servicebureau, afdeling planning: planning@kidscasa.nl of 050 5020244.

Voorbeeld berekening netto kosten KDV 2020

Op basis van het inkomen van de ouders berekent de belastingdienst de hoogte van de kinderopvangtoeslag (een bijdrage in de kosten voor de opvang van uw kind). Het verschil tussen de kinderopvangtoeslag en de totale kosten kinderopvang dienen de ouders zelf te betalen. Dit zijn dus de werkelijke kosten voor u als ouder.

Onderstaande berekeningen gaan uit van de prijzen van het 51 weken pakket. Door de wijze waarop de kinderopvangtoeslag is geregeld (teruggave over een maximum uurtarief) is dit in bijna alle gevallen netto het meest gunstige pakket.

Voorbeeldberekening netto kosten kinderdagverblijf
In het voorbeeld gaan we uit van een afname van 1 dag per week (10,5 uur per dag)

Jaarinkomen tot € 19.890 1e kind 2e kind
Uren per maand 44,65 44,65
Uurtarief € 8,45 € 8,45
Maandprijs € 377,29 € 377,29
Tegemoetkoming belastingdienst – € 350,20 – € 350,20

Netto kosten per maand

Nettokosten per uur

€ 27,09

€ 0.61

€ 27,09

€ 0,61

 

Jaarinkomen tot € 37.000 (modaal) 1e kind 2e kind
Uren per maand 44,65 44,65
Uurtarief € 8,45 € 8,45
Maandprijs € 377,29 € 377,29
Tegemoetkoming belastingdienst – € 324,30 – € 345,09

Netto kosten per maand

Nettokosten per uur

€ 52,99

€ 1,19

€ 32,20

€ 0,72

 

Jaarinkomen tot € 50.000 1e kind 2e kind
Uren per maand 44,65 44,65
Uurtarief € 8,45 € 8,45
Maandprijs € 377,29 € 377,29
Tegemoetkoming belastingdienst – € 300,59 – € 345,09

Netto kosten per maand

Nettokosten per uur

€ 76,70

€ 1,72

€ 32,20

€ 0,72

Toelichting

De belastingdienst hanteert voor de kinderopvangtoeslag een maximum tarief voor het kinderdagverblijf van € 8,17 per uur. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is een voorbeeldberekening om een indicatie te geven wat kinderopvang u werkelijk kan kosten. Ons advies is om uw eigen situatie door middel van een proefberekening op de site van de belastingdienst te bekijken en na te rekenen.

 


Voorbeeld berekening netto kosten BSO 2020

Op basis van het inkomen van de ouders berekent de belastingdienst de hoogte van de kinderopvangtoeslag (een bijdrage in de kosten voor de opvang van uw kind). Het verschil tussen de kinderopvangtoeslag en de totale kosten kinderopvang dienen de ouders zelf te betalen. Dit zijn dus de werkelijke kosten per maand voor u als ouder.

Onderstaande berekeningen gaan uit van de prijzen van het 51 weken pakket. Door de wijze waarop de kinderopvangtoeslag is geregeld (teruggave over een maximum uurtarief) is dit in bijna alle gevallen netto het meest gunstige pakket.

Voorbeeldberekening netto kosten buitenschoolse opvang
In het voorbeeld gaan we uit van een afname van 1 namiddag per week (inclusief vakantieopvang, exclusief margedagen)

Jaarinkomen tot € 19.890 1e kind 2e kind
Uren per maand 22,45 22,45
Uurtarief € 7,51 € 7,51
Maandprijs € 168,60 € 168,60
Tegemoetkoming belastingdienst – € 151,30 – € 151,30

Netto kosten per maand

Nettokosten per uur

€ 17,30

€ 0,77

€ 17,30

€ 0,77

 

Jaarinkomen tot € 37.000 (modaal) 1e kind 2e kind
Uren per maand 22,45 22,45
Uurtarief € 7,51 € 7,51
Maandprijs € 168,60 € 168,60
Tegemoetkoming belastingdienst – € 140,11 – € 149,09

Netto kosten per maand

Nettokosten per uur

€ 28,49

€ 1,27

€ 19,51

€ 0,87

 

Jaarinkomen tot € 50.000 1e kind 2e kind
Uren per maand 22,45 22,45
Uurtarief € 7,51 € 7,51
Maandprijs € 168,60 € 168,60
Tegemoetkoming belastingdienst – € 129,86 – € 149,09

Netto kosten per maand

Nettokosten per uur

€ 38,74

€ 1,73

€ 19,51

€ 0,87

Toelichting

De belastingdienst hanteert voor de kinderopvangtoeslag een maximum tarief voor de buitenschoolse opvang van € 7,02 per uur. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is een voorbeeldberekening om een indicatie te geven wat kinderopvang u werkelijk kan kosten. Ons advies is om uw eigen situatie door middel van een proefberekening op de site van de belastingdienst te bekijken en na te rekenen.

Snel naar:

Volg Kidscasa ook op:

Locaties: