Landelijk Register Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen

Algemeen
Elk Kinderdagverblijf, Buitenschoolse Opvang en gastouder is opgenomen in het Landelijk Register Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen (LRKP). Het registratratienummer van de locatie heeft u nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst.
Als uw kind 4 jaar wordt en van het Kinderdagverblijf naar een Buitenschoolse Opvang gaat moet u bij de Belastingdienst het nieuwe registratienummer van de desbetreffende locatie van de Buitenschoolse Opvang doorgeven.

Kinderdagverblijven
’t Beukenootje 127800384
De Boevenbende 154096507
Dinges 198092805
De Kameleon 136858715
De Tamboerijn 800131836
De Triangel 337772381
De Vlieger 194248689
De Vuurtoren 679923330
Kinderopvang Kids&Co 186862210

Peuterspeelgroepen
De Boemerang 175474369
De Boevenbende 154096507
’t Drempeltje 172481235
De Hummelkoel 756647538
De Kameleon 136858715
De Poolster 229481590
De Tandem 280454417
De Vlieger 194248689

Buitenschoolse Opvang
De Beuk 157650376
De Boemerang 125715778
De Boevenbende 227426162
De Boomhut 296618342
Dinges 236236556
De Hoeksteen 123568857
De Kameleon 920463587
De Kameleon, sport en spel 269037263
De Kanjers 246276940
De Poolster 329180447
De Tamboerijn 123289099
De Tandem 338633480
De Toppers 232052827
De Triangel 133722661
’t Valkhof 169792055
De Vlieger 702735115
De Vuurtoren 151280824
De Zeijerhoogte 965708652