Veel gestelde vragen (FAQ)

Inschrijven

Moet ik inschrijfkosten betalen?

Nee, u hoeft geen inschrijfkosten te betalen.

Ik heb nog geen bevestiging van inschrijving gekregen, kan dat?

Nee, u krijgt altijd binnen een week na inschrijving een bevestiging. Waarschijnlijk is er iets misgegaan. U kunt u (opnieuw) inschrijven via onze website.

Is er een minimale leeftijdseis voor het inschrijven van mijn kind voor de buitenschoolse opvang?

Ja, u kunt uw kind vanaf 2 jaar inschrijven voor de buitenschoolse opvang.

Moet ik mijn kind apart voor de buitenschoolse opvang inschrijven als mijn kind ook al staat ingeschreven voor (of al geplaatst is op) het kinderdagverblijf?

Ja, u dient uw kind altijd apart in te schrijven voor de buitenschoolse opvang.

Waarom vragen jullie om het BSN- nummer van mijn kind?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. Wij vragen die gegevens uit zodat de Belastingdienst/Toeslagen de administratie van het aantal genoten opvanguren kan koppelen aan haar eigen gegevens.

Kan iedereen gebruik maken van de kinderopvang?

Als u en uw eventuele partner werken, als u zelfstandig ondernemer bent, studeert of een re-integratie-traject volgt, valt u onder de Wet Kinderopvang. Het rijk betaalt dan een flink deel van uw kosten voor kinderopvang mee. Als u niet werkt, maar om sociaal-medische redenen toch kinderopvang nodig heeft, kunt u naar de gemeente (afd. Sociale Zaken) toestappen. In sommige situaties betaalt de gemeente dat de kinderopvang.

Facturatie en incasso

Waar vind ik het LRKP nummer dat ik nodig heb voor de kinderopvangtoeslag?

Het LRKP nummer kunt u terugvinden op het plaatsingscontract en op onze website.

Hoe betaal ik de kosten voor de opvang?

U ontvangt maandelijks een factuur per mail en betaalt door middel van automatische incasso. Het bedrag wordt altijd op de eerste werkdag van de maand afgeschreven. De kinderopvangtoeslag ontvangt u eerder dan de datum van afschrijving. Bijvoorbeeld de toeslag voor de maand mei ontvangt u rond 20 april.

Ontvang ik een jaaropgaaf?

U ontvangt jaarlijks in het begin van het jaar een jaaropgave van de kosten in het afgelopen jaar.

Zijn luiers en voeding inbegrepen bij de prijs?

Het tarief is inclusief voeding en luiers, met uitzondering van dieetvoeding.

Moet ik betalen als de opvang op een feestdag gesloten is

In de CAO Kinderopvang is geregeld dat medewerkers met behoud van salaris recht op verlof hebben op de volgende feestdagen:
• Nieuwjaarsdag
• Tweede Paasdag
• Koningsdag
• 5 mei (1 x per 5 jaar, te beginnen in 2010)
• Hemelvaartsdag
• Tweede Pinksterdag
• Eerste en tweede Kerstdag

Omdat op feestdagen – net zoals in alle andere branches – de salariskosten doorlopen, worden de uren op feestdagen in rekening gebracht. Deze uren komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.
De facturatie is conform de geldende afspraken tussen de kinderopvangbranche en minister. Als de kinderopvangbranche de uren niet in rekening zou brengen, wordt het uurtarief op niet-feestdagen hoger (de salarissen moeten immers wel betaald worden) en dat is fiscaal voor ouders ongunstig. Buiten sluiting op bovenstaande feestdagen is Kidscasa Kinderopvang tussen Kerst en Oud & Nieuw een week gesloten. Deze week wordt dus ook niet in rekening gebracht. Net als op feestdagen lopen de salariskosten door, maar de medewerkers leveren nu ook een deel van hun vakantieverlofdagen in. Dat laatste is een groot verschil met de reguliere feestdagen.

Waarom krijg ik toch een factuur in de zomervakantie terwijl ik geen vakantie opvang afneem?

De kosten voor kinderopvang worden per maand gefactureerd omdat u de kinderopvangtoeslag immers ook per maand terugkrijgt. De kosten voor 41 weken opvang per jaar worden verdeeld over 12 maanden zodat u iedere maand hetzelfde bedrag betaalt waar de kinderopvangtoeslag ook op is berekend.

Waarom factureert Kidscasa Kinderopvang de kosten voorafgaand aan de opvang?

Kidscasa Kinderopvang factureert de kosten voor de kinderopvang voorafgaand aan de maand van de opvang. De reden hiervoor is mede dat de kinderopvangtoeslag ook voorafgaand aan de maand van de opvang door de Belastingdienst aan u uitgekeerd wordt. Deze toeslag dient u te gebruiken voor de betaling van de kosten van de kinderopvang. De automatische incasso vindt plaats aan het begin van de maand waarin de opvang wordt afgenomen.

Ik kan mijn factuur niet betalen, wat moet ik doen?

Neemt u zo snel mogelijk contact op met de financiële administratie via telefoonnummer 050-5020244. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Samen gaan wij graag met u op zoek naar een oplossing, om te voorkomen dat u betalingsproblemen krijgt en wij genoodzaakt zijn de opvang stop te zetten.

Plaatsing

Mijn kind is al geplaatst maar ik wil graag uitbreiding van opvangdagen (of wisseling van dagen of opvanglocatie), hoe regel ik dit?

U kunt dit per e-mail aan de afdeling planning en plaatsing doorgeven. De datum van uw aanvraag geldt als inschrijfdatum. Omdat u bij ons al klant bent is op uw aanvraag een voorrangsregel van toepassing (zie ons plaatsingsbeleid).

Is er een wenperiode op het kinderdagverblijf?

Kinderen moeten natuurlijk wennen als ze voor het eerst naar een kinderdagverblijf of de naschoolse opvang gaan. In overleg met de ouders maken we wenafspraken en plannen we een intakegesprek met u in voor de officiële plaatsingsdatum.

Mijn kind is geplaatst voor een aantal vaste dagen. Af en toe heb ik extra opvang nodig, hoe regel ik dit?

We noemen dit incidentele opvang en u kunt dit aanvragen bij de pedagogische medewerkers op de groep van uw kind.

Wachtlijst

Wanneer krijg ik te horen of mijn kind geplaatst kan worden?

Afdeling plaatsing neemt contact met u op zodra wij u een plaats kunnen aanbieden.

Is het zinvol om vaak te bellen om zo mijn kans op een plaats te vergroten?

Veel bellen heeft geen zin want de kinderen worden geplaatst volgens de regels van het plaatsingsbeleid (u vindt het plaatsingsbeleid op onze website).

Wat kan ik doen om sneller een plaats te krijgen?

De drukke dagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Woensdag en vrijdag zijn minder druk. Als u flexibel kunt zijn qua dagen en geen voorkeur hebt voor een specifieke locatie, dan is plaatsing doorgaans eerder mogelijk. U kunt de mogelijkheden met afdeling plaatsing bespreken.

Mijn kind staat op de wachtlijst, maar ik wil de inschrijfgegevens veranderen, kan dat?

Ja, u kunt dat schriftelijk (ook per mail) doorgeven aan afdeling plaatsing die uw inschrijfgegevens aanpast.

Hoe komt het dat mijn kind al lang staat ingeschreven en andere kinderen wel geplaatst worden?

Kinderen worden geplaatst volgens de regels van het plaatsingsbeleid. In het plaatsingsbeleid zijn voorrangsregels opgenomen. Kinderen kunnen daardoor voor gaan op eerder ingeschreven kinderen. Voorbeelden van voorrang : tweede en volgende kinderen uit één gezin of kinderen die doorstromen van het kinderdagverblijf naar de naschoolse opvang.

Waarom krijgt mijn kind niet automatisch een plaats op de buitenschoolse opvang als hij/zij doorstroomt vanuit het kinderdagverblijf?

Uw kind heeft bij doorstroom voorrang maar wij kunnen een aansluitende plaatsing niet garanderen. Een plaatsing op de buitenschoolse opvang hangt af van de inschrijfdatum, de gewenste startdatum én of er plaatsen vrij zijn op de buitenschoolse opvang.

Annuleren en opzeggen

Is er een opzegtermijn?

De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Er kan niet van de opzegtermijn afgeweken worden.

Wat is het verschil tussen een annulering en een opzegging?

Er is sprake van een annulering als u de plaats (geheel of gedeeltelijk) annuleert vóór de officiële plaatsingsdatum. Aan een annulering zijn kosten verbonden (zie onze voorwaarden).
Van een opzegging is sprake als uw kind al opgevangen wordt en u de plaatsing (geheel of gedeeltelijk) wil beëindigen.

Let op: u ontvangt alleen kinderopvangtoeslag over de periode dat u daadwerkelijk kinderopvang afneemt. Als u binnen 1 maand voor de afgesproken plaatsingsdatum een plaats annuleert, is de hoogte van de annuleringskosten gelijk aan de verschuldigde betaling voor 1 maand opvang terwijl u geen toeslag ontvangt. De kosten kunnen dan hoog oplopen! Moet u onverhoopt annuleren (bijvoorbeeld omdat u uw baan kwijtraakt), zorg dan dat u vóór 1 maand voor de plaatsingsdatum annuleert.

Als ik wil annuleren of opzeggen, hoe regel ik dat?

U dient dit schriftelijk (kan ook per mail) doorgeven aan afdeling plaatsing.

Als mijn kind 4 jaar wordt en het kinderdagverblijf gaat verlaten, moet ik dan de plaats opzeggen?

Nee, de plaats eindigt automatisch op de eerste vervaldatum na zijn/haar vierde verjaardag. Als uw kind nog niet op de basisschool kan beginnen is het mogelijk dat uw kind nog wat langer op het kinderdagverblijf blijft.

Als ik mijn baan kwijt raak, moet ik dan mijn plaats opzeggen?

Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Als uw kind nog naar de kinderopvang gaat, hebt u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag. Deze 3 maanden gaan in op de eerste dag dat u niet meer werkt. Hebt u na 3 maanden nog geen werk, dan ontvang u geen toeslag meer. Let er goed op dat u op tijd uw plaats opzegt (er geldt een opzegtermijn van 1 maand).
U kunt opnieuw toeslag aanvragen als u weer gaat werken.

Overige vragen

Kan ik eerst een kijkje komen nemen voordat ik mijn kind inschrijf?

Natuurlijk, u bent van harte welkom! Omdat we graag de tijd voor u nemen vinden we het heel prettig om van tevoren een afspraak te maken. U kunt een rondleiding aanvragen door het contactformulier te gebruiken. Na ontvangst van de aanvraag nemen we contact met u op voor een afspraak. Tijdens de rondleiding laten we u alle ruimtes zien en nemen we graag de tijd om uw wensen te bespreken en vragen te beantwoorden.

Kan ik gewoon borstvoeding blijven geven als mijn kind naar de dagopvang gaat?

Ja. Dit kan en wij hebben de nodige voorzieningen zodat u dit kunt blijven doen. Wanneer uw kind ongeveer 6 weken oud is, zal de automatische zuigreflex van hem of haar verdwijnen en wordt het zuigen van uw kind willekeurig. De kans bestaat dat hij/zij het flesje minder makkelijk accepteert. Om onnodig leed voor uw kind en uzelf te voorkomen, adviseren wij u om regelmatig te oefenen met het drinken uit een flesje voordat uw kind 6 weken oud is. Neemt u gekolfde borstvoeding mee in vloeibare vorm op koelkasttemperatuur te vervoeren.

Mijn kind is ziek. Mag het naar het kinderdagverblijf?

Het samenkomen in groepen verhoogt het risico op ziekten. Sommige kinderziekten komen eerder voor bij kinderen die in een groep samen zijn dan bij kinderen die niet naar een kinderdagverblijf gaan. Bovendien zijn zieke kinderen thuis altijd het beste af: op de vestiging kan je kind niet de aandacht krijgen die het nodig heeft zonder dat dit ten koste gaat van de gehele groep. In geval van een besmettelijke ziekte willen de medewerkers bovendien voorkomen dat andere kinderen ook besmet raken.

Hoe weet ik of de locaties van Kidscasa Kinderopvang geregistreerd zijn?

Alle vestigingen en gastouders van Kidscasa Kinderopvang zijn geregistreerd en opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Wat is het vierogenprincipe en wanneer voldoe je hier aan?

Of je een baby naar bed brengt, een ommetje maakte met wat peuters of op de groep staat, vanaf 1 juli 2013 moet het altijd mogelijk zijn dat een andere volwassene meekijkt of -luistert. Die andere hoeft geen pedagogisch opgeleide collega te zijn. Het kan ook een vrijwilliger, stagiaire of ouder zijn. Als het maar een volwassen iemand is. Kidscasa Kinderdagverblijf heeft het vier-ogenprincipe in haar beleid opgenomen en alle medewerk(st)ers zijn hiervan op de hoogte.

Hoe is het beleid voor inenting en vaccinatie?

Wij volgen de algemene richtlijnen vanuit de GGD Nederland voor inenting en vaccinatie. Kidscasa Kinderopvang laat ongevaccineerde kinderen toe op alle locaties. Wij vragen bij intake aan ouders of het kind gevaccineerd is, maar een ouder hoeft deze informatie niet te geven. Dit zijn namelijk medische gegevens. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het niet toegestaan om ouders te verplichten om deze gegevens te verstrekken. We registreren deze gegevens wel zodat de GGD snel kan handelen bij een eventuele uitbraak van een ziekte.
Omdat deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland niet verplicht is, kan het dus voorkomen dat ook ongevaccineerde kinderen het dagverblijf bezoeken. Weren van kinderen, heeft weinig zin. Bij veel kinderziektes, waaronder mazelen, begint de incubatieperiode (besmettingsperiode) vaak al voordat de symptomen tot uiting zijn gekomen. Dat betekent dat, als zichtbaar wordt dat een kind ziek is, andere kinderen mogelijk al besmet zijn. Een kind weren op het moment dat zichtbaar is welke ziekte het heeft, verlaagt de kans op besmetting van andere kinderen niet. Besmetting heeft immers al plaats kunnen vinden in de periode voordat zichtbaar werd dat het kind ziek is. Overigens is de kans zeer klein dat een ongevaccineerd kind andere kinderen met een ziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma besmet. De meeste ziektes uit dit programma komen in Nederland zelden meer voor. Bovendien zullen de meeste andere kinderen uit de groep wel gevaccineerd zijn en dus geen risico lopen.

Wat doet Kidscasa Kinderopvang om risico’s te beperken?

Als bekend is dat bepaalde kinderziektes op een locatie heersen, zorgen de pedagogisch medewerkers er altijd direct voor dat de hygiëneregels verder worden opgeschroefd. Zo beperken we de kans op verspreiding zoveel mogelijk. Ook informeert het team ouders dat de kinderziekte heerst en over eventuele maatregelen die ouders moeten nemen. Wilt u meer weten over kinderziektes? Kijk dan op www.rivm.nl. Dit is de site van het Rijksinstituut van de Volksgezondheid, die verantwoordelijk is voor het Rijksvaccinatieprogramma.