Klachtenbehandeling

Kidscasa hecht eraan ouders te betrekken bij de opvang van hun kinderen. Wanneer er iets is waar ouders het niet mee eens zijn, dan horen we dat natuurlijk graag zodat we kunnen werken aan een betere kwaliteit in de kinderopvang.

Een gesprek tussen de betrokken personen helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Soms is dat niet voldoende.  Een klacht kan over van alles gaan, over een verschil van mening over de verzorging, over de factuur of over de bejegening door medewerkers. Kidscasa Kinderopvang  heeft een klachtenprocedure voor het omgaan met klachten. De volledige klachtenprocedure staat beschreven in de Klachtenregeling.

Is het niet gelukt om een klacht af te handelen met de betrokken medewerker dan zal de clustermanager zich erover buigen. Indien er ook dan geen oplossing naar tevredenheid is gevonden, kunt u uw klacht richten aan de directie. Weet u niet bij wie u terecht kunt met een specifieke klacht, neem dan even contact op met het Servicebureau. Vanzelfsprekend behandelen wij uw klacht altijd zorgvuldig. Alle betrokkenen bij de behandeling van de klacht zijn tot geheimhouding verplicht.

Externe klachtencommissie
Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht ook altijd melden bij  Het landelijk Klachtenloket voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen of de Geschillencommissie. Kidscasa Kinderopvang is hierbij aangesloten.

klachtenvrij-banner-2021-400x400

Snel naar:

Volg Kidscasa ook op:

Locaties: