Roden, het Valkhof

VVE+ BLOEM

Schonauwen 2
9301 SP Roden

Locatie VVE+ het Valkhof

De VVE plusgroep BLOEM (Bewust Leren, Ontdekken, En Meedoen) is een extra aanbod van Kidscasa (in opdracht van de gemeente Noordenveld) om kinderen in een kleine groep te ondersteunen en voor te bereiden op de basisschool. Soms zijn er vragen over de ontwikkeling van een peuter en lijkt een kind zich anders of langzamer te ontwikkelen. Bij BLOEM mogen peuters in een klein groepje leren, ontdekken en meedoen en door gerichte aandacht en zorg groeien en tot bloei komen.

Kleine groep
BLOEM biedt peuters die dat nodig hebben de kans om zich te ontwikkelen in een kleine groep met maximaal 8 peuters en twee pedagogisch medewerkers. In onze groep heerst een rustige sfeer en zijn er zo min mogelijk prikkels. Er is veel ruimte voor individuele aandacht voor de peuters.

Voor wie?
Peuters die in de reguliere (VVE) groepen onvoldoende tot ontwikkeling komen en/of gedrag laten zien dat vraagt om meer aandacht. Deze peuters kunnen in aanmerking komen voor een plaatsing op de VVE plusgroep BLOEM. Ook kan het zijn dat er uit de bezoeken aan het consultatiebureau van de GGD blijkt dat het kind zich anders ontwikkelt en dat onze groep de beste plek is om de peuter voor te bereiden op de basisschool.
De jeugdverpleegkundige of de arts van het consultatiebureau geeft een indicatie af voor de VVE plusgroep.

Leren met plezier
Bij BLOEM wordt net als bij de reguliere VVE groepen gewerkt met de methode Piramide. Via dagritmekaarten wordt aan de peuters duidelijk gemaakt hoe de ochtend eruitziet. In kleine groepjes en individueel wordt gericht gespeeld en zo de ontwikkeling gestimuleerd. Peuters ontwikkelen zich spelenderwijs. Alle activiteiten zijn gericht op leren met plezier.
Als een kind zich prettig voelt en plezier heeft, staat het open om te leren en te ontdekken.

Ondersteunen met een plan
De eerste drie maanden observeren de pedagogisch medewerkers de peuter om een duidelijk beeld te vormen van de ontwikkeling van het kind. Er wordt gekeken waarin het kind nog meer kan groeien en er wordt een plan gemaakt hoe de ontwikkeling van het kind gericht gestimuleerd kan worden. De VVE coach, één van de pedagogen van Kidscasa, ondersteunt de pedagogisch medewerkers hierbij. Een huisbezoek vinden wij een belangrijk onderdeel om de peuter en u als ouder beter te leren kennen.

Ouderactiviteiten
Omdat uw kind wat extra ondersteuning nodig heeft bij zijn/haar ontwikkeling vinden wij het erg belangrijk dat we fijn samenwerken. Aan het begin van een nieuw thema is er een thema inloop voor ouders/verzorgers. We zullen u regelmatig vragen om een activiteit, die wij op de groep met de kinderen doen, thuis te herhalen. Doordat uw kind op de groep en thuis dezelfde activiteit doet zal hij/zij een vaardigheid of bepaalde woorden beter kunnen onthouden.

Samenwerken
Om antwoorden te kunnen vinden op vragen die er soms zijn over de ontwikkeling van een peuter werken wij graag samen met andere deskundige partijen. Zowel de logopediste als de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau komen gepland op groepsbezoek. Het kan ook zijn dat wij een andere deskundige vragen om even mee te kijken op de groep of dat we een gedragswetenschapper van de Toegang om advies vragen. Uiteraard zullen wij u als ouder/verzorger hierover informeren.

 

Aanmelden voor de VVE-plusgroep

De aanmeldingen voor de VVE-plusgroep worden door de jeugdverpleegkundige van de GGD gedaan.  Als u zelf denkt dat de VVE-plusgroep een plek is waar uw kind zich beter kan ontwikkelen dan op de huidige locatie dan kunt u dit aangeven bij de pedagogisch medewerkers op de huidige locatie. Zij helpen u dan verder. Wilt u vrijblijvend meer informatie over de VVE-plusgroep? Dan kunt u contact opnemen met de VVE-coach Annewieke Stoffer via 050-5020244.

PSG het Valkhof is voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar en is van maandag- t/m vrijdagochtend van 8.30 uur tot 11.15 uur geopend.

Peuterspeelgroep Het Valkhof
Schonauwen 2
9301 SP Roden
Telefoon: 050 5025792  (kies 1)

Neem een kijkje binnen bij het Valkhof

Medewerkers van VVE+ BLOEM

Maak alvast kennis met onze medewerkers. Zij stellen zich graag aan u voor.

Snel naar:

Volg Kidscasa ook op:

Locaties: