Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

De eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt vanzelfsprekend bij u als ouder. Wij streven ernaar de kinderopvang te laten aansluiten bij de opvoeding thuis.
Onze visie op opvoeding en ontwikkeling vormt de basis van de dagelijkse omgang met de kinderen en wordt gekenmerkt door de volgende kenmerken:

– respect – we werken vanuit de basisgedachte dat ieder kind uniek is;
– ieder kind is van nature een sociaal wezen en gericht op het ontdekken van de wereld om zich heen;
– ieder kind heeft behoefte aan veiligheid, structuur, ritme en continuïteit;
– ieder kind is gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Een uitgebreide omschrijving van bovenstaande punten is te vinden in ons pedagogisch beleid, dat via onderstaande link kunt downloaden. In het pedagogisch beleid wordt beschreven hoe wij vorm geven aan de vier basis doelen geformuleerd in de Wet Kinderopvang:

– het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid;
– gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie;
– gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competentie;
– het kind de kans geven om zich de normen en waarden, de cultuur, van een samenleving eigen te maken.

Bij het gastouderbureau worden op basis van onze pedagogische visie afspraken gemaakt tussen vraag- en gastouders.

Het pedagogisch beleid kunt u downloaden deze link: Pedagogisch beleidsplan

Snel naar:

Volg Kidscasa ook op:

Locaties: