Welkom op de website van Kidscasa

Welkom bij Kidscasa
Uw kind toevertrouwen aan de zorg van anderen vraagt om een zorgvuldige afweging. Als ouder/verzorger wilt u immers de zekerheid dat uw kind wordt opgevangen in een veilige, vertrouwde en inspirerende omgeving? Wij hopen dat de opvang die wij bieden aan uw verwachtingen en eisen zal voldoen en dat uw kind zich ‘praktisch thuis’ zal voelen.

Doel
Het doel van Kidscasa is om ouders professionele opvangmogelijkheden te bieden voor hun kinderen.
Om deze doelstelling te realiseren bieden we voor verschillende leeftijdsgroepen diverse vormen van kinderopvang.

Achtergrond
Naast het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelgroepen biedt Kidscasa ook gastouderopvang en speciale kinderopvang. Onder de naam Vlieg-In organiseert Kidscasa voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsproblemen opvang op de zaterdag, in schoolvakanties en op woensdagmiddag in schoolweken. Tevens worden er logeerweekenden voor deze kinderen aangeboden.

Organisatie
Kidscasa biedt per week opvang aan ongeveer 1150 kinderen, verdeeld over verschillende locaties en vormen van opvang en peuterspeelgroepen. Bij Kidscasa werken circa 155 medewerkers.

????????????????????????