Vlieg-in

Speciale kinderopvang; Kidscasa Vlieg-In

Wat is Vlieg-In?
Vlieg-In biedt speciale kinderopvang gericht op kinderen in de leeftijd van 4-20 jaar met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, PDD-Nos. Veel kinderen spelen in hun vrije tijd met vriendjes of gaan naar de sportclub. Voor kinderen met een beperking is dat niet altijd het geval. Bij Vlieg-In organiseren wij verschillende activiteiten voor deze kinderen, met als doel hun ontwikkeling en sociale vaardigheden te stimuleren en de zelfstandigheid te bevorderen. Per dag worden de activiteiten aangeboden aan de hand van een thema bijvoorbeeld koken, muziek, sport en spel. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van ieder kind in plaats van de beperkingen. Wij leren de kinderen om samen te spelen, leren te delen, leren gesprekjes met andere kinderen aan te gaan en om samen oplossingen te bedenken. Ieder kind wordt op zijn eigen niveau gestimuleerd en uitgedaagd.

Wat biedt Vlieg-In?
Binnen Vlieg-In worden twee vormen van opvang geboden. Een keer per twee weken bieden we bij de Vlieg-in de hele dag zaterdagopvang en daarnaast bieden wij logeerweekenden die één keer per 2-3 maanden worden georganiseerd. Een weekend duurt van zaterdagochtend tot zondagmiddag en de opvang vindt plaats in kleine groepjes.

Logeren bij Vlieg-In
De logeerweekenden vonden plaats in een vakantie/logeerhuis in Leutingewolde, nabij Roden maar helaas kunnen we hier geen gebruik van maken. Wij zijn nog zoekende voor een geschikte locatie en tot we die gevonden hebben kunnen we helaas geen logeerweekenden aanbieden. (De logeerweekenden staan ook in het teken van een thema, bijvoorbeeld bakken, tuinieren, vervoer en verkeer. De individuele begeleiding richt zich op structureren van de dagelijkse activiteiten en op ondersteuning bij de praktische vaardigheden tot de zelfredzaamheid, aansturen van gedrag en het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling.)

Wie werken er bij Vlieg-In?
Het Vlieg-In team bestaat uit enthousiaste, gekwalificeerde medewerkers die uw kind professioneel opvangen.

Waar is Vlieg-In?
Voor de opvang van Vlieg-In maken we gebruik van de ruimte van de buitenschoolse opvang van kindercentrum De Vlieger in Roden. (Voor de logeerweekenden zoeken wij naar een geschikte locatie.)

Het programma
Voor alle opvang binnen Vlieg-In geldt dat het programma zo veel mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de kinderen. Binnen een vaste structuur met rust en duidelijkheid wordt de (mid)dag aan de hand van een thema ingevuld. Te denken valt hierbij aan herfst, kerst, sinterklaas, water, boerderij, het weer, reclame, koken etc. Er worden activiteiten georganiseerd die variëren van knutselen, muziek maken, koken en bakken tot excursies naar bijvoorbeeld het Kindermuseum of de kinderboerderij.

De opvangtijden
Zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur. Om op tijd te kunnen beginnen vragen wij u bij de zaterdagopvang om uiterlijk om 9.00 uur aanwezig te zijn zodat wij kunnen beginnen met de activiteiten. Iedere zaterdag vindt er vanaf 16.00 uur een nabespreking plaats met de kinderen. De nabespreking gaat over alles wat wij die dag hebben gedaan en beleefd. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelding
Als u uw kind wilt aanmelden kunt u een informatiepakket aanvragen bij het Servicebureau. In dit informatiepakket zit alle informatie die u nodig heeft. Dit informatiepakket is ook te downloaden via deze site, de formulieren staan onder Documenten en Downloads.

Voor de opvang die wij bieden sluiten we met u een zorgovereenkomst af, dit gaat in de meeste gevallen via het zorgkantoor en het programma MIJNPGB.nl.
Er is voor Vlieg-In op dit moment geen wachtlijst. Als u het prettig vindt om van te voren een keer op bezoek te komen tijdens een zaterdag dan bent u van harte welkom, samen met uw kind. Wel is het prettig dat u hiervoor eerst een afspraak maakt. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met het Servicebureau van Kidscasa, tel. 050-5020244.

Persoonsgebonden budget
De opvang van Vlieg-In hoeft u niets te kosten. Als u uw kind inschrijft voor een van de Vlieg-In activiteiten adviseren wij u om een persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen. U kunt de totale kosten van Vlieg-In vanuit dit PGB betalen.

Adres gegevens
Kidscasa Vlieg-In
Bezoekadres: Groene Zoom 6-8, 9301 SJ Roden
Postadres: Postbus 149, 9300 AC Roden
Telefoon: 050-5020244
Website: www.kidscasa.nl
E-mail: info@kidscasa.nl