Roden, de Vlieger
Groene Zoom 6-8
9301 SJ Roden
Telefoon: 050-502 57 90

Vlieg-in

Speciale kinderopvang; Kidscasa Vlieg-In

Wat is Vlieg-In?
Vlieg-In biedt speciale kinderopvang gericht op kinderen in de leeftijd van 4-20 jaar met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, PDD-Nos. Veel kinderen spelen in hun vrije tijd met vriendjes of gaan naar de sportclub. Voor kinderen met een beperking is dat niet altijd het geval. Bij Vlieg-In organiseren wij verschillende activiteiten voor deze kinderen, met als doel hun ontwikkeling en sociale vaardigheden te stimuleren en de zelfstandigheid te bevorderen. Per dag worden de activiteiten aangeboden aan de hand van een thema bijvoorbeeld koken, muziek, sport en spel. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van ieder kind in plaats van de beperkingen. Wij leren de kinderen om samen te spelen, leren de delen, leren gesprekjes met andere kinderen aan te gaan en om samen oplossingen te bedenken. Ieder kind wordt op zijn eigen niveau gestimuleerd en uitgedaagd.

Wat biedt Vlieg-In?
Binnen Vlieg-In worden vier vormen van opvang geboden. Elke woensdagmiddag, behalve tijdens de schoolvakanties, worden er leuke activiteiten aangeboden, soms in samenwerking met een groepje kinderen van de reguliere buitenschoolse opvang van Kidscasa. Daarnaast bieden we binnen Vlieg-In een keer per twee weken de hele dag zaterdagopvang en in de schoolvakanties bieden wij vakantieopvang. De logeerweekenden worden één keer per 2-3 maanden georganiseerd. Een weekend duurt van zaterdagochtend tot zondagmiddag, opvang vind plaats in kleine groepjes.

Logeren bij Vlieg-In
De logeerweekenden vinden plaats in een vakantie/logeerhuis in Leutingewolde, nabij Roden. Het huis ligt midden tussen de boerderijen, er is een grote tuin met speeltoestel waar de kinderen kunnen spelen. Je kunt er heerlijk wandelen. Het biedt veel mogelijkheden. De logeerweekenden staan ook in het teken van een thema, bijvoorbeeld bakken, tuinieren, vervoer en verkeer. De individuele begeleiding richt zich op structuren van de dagelijkse activiteiten en op ondersteuning bij de praktische vaardigheden tot de zelfredzaamheid, aansturen van gedrag en het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wie werken er bij Vlieg-In?
Het Vlieg-In team bestaat uit enthousiaste, gekwalificeerde medewerkers die uw kind professioneel opvangen. Alleen de logeerweekenden vinden op een prachtige locatie plaats, in een vakantiewoning in Leutingewolde, vlakbij Roden.

Waar is Vlieg-In?
Voor de opvang van Vlieg-In maken we gebruik van de ruimte van de buitenschoolse opvang van kindercentrum De Vlieger in Roden. Alleen de logeerweekenden vinden op een prachtige locatie plaats, in een vakantiewoning in Leutingewolde, vlakbij Roden.

Het programma
Voor alle opvang binnen Vlieg-In geldt dat het programma zo veel mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de kinderen. Binnen een vaste structuur met rust en duidelijkheid wordt de (mid)dag aan de hand van een thema ingevuld. Te denken valt hierbij aan herfst, kerst, sinterklaas, water, boerderij, het weer, reclame, koken etc. Er worden activiteiten georganiseerd die variëren van knutselen, muziek maken, koken en bakken tot excursies naar bijvoorbeeld het Kindermuseum of de kinderboerderij.

De opvangtijden
Woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur
Vakantieopvang van 8.30 tot 16.30 uur
Logeerweekend van zaterdag 8.30 tot zondag 16.00 uur

Om op tijd te kunnen beginnen vragen wij u bij de zaterdag- en de vakantieopvang om uiterlijk 9.00 uur aanwezig te zijn. Zodat wij dan kunnen beginnen met de activiteiten. Iedere zaterdag/vakantiedag vindt er vanaf 16.00 uur een nabespreking plaats met de kinderen. De nabespreking gaat over alles wat wij die dag hebben gedaan en beleefd. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelding 
Als u uw kind wilt aanmelden kunt u een informatiepakket aanvragen bij het Centraal Bureau. In dit informatiepakket zit alle informatie die u nodig heeft. Dit informatiepakket is ook te downloaden via deze site, de formulieren staan aan de rechterkant van deze pagina.
U kunt uw kind inschrijven door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend aan ons te zenden. Op de intekenlijst kunt u aankruisen voor welke opvang van Vlieg-In u uw kind wilt opgeven. Voor de opvang die wij bieden sluiten we met u een zorgovereenkomst af.
Er is voor Vlieg-In op dit moment geen wachtlijst. Als u het prettig vindt om van te voren een keer op bezoek te komen tijdens een woensdag of zaterdag dan bent u van harte welkom, samen met uw kind. Wel is het prettig dat u hiervoor eerst een afspraak maakt. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met het Centraal Bureau van Kidscasa, tel. 050-5020244.

Persoonsgebonden budget
De opvang van Vlieg-In hoeft u niets te kosten.
Als u uw kind inschrijft voor een van de Vlieg-In activiteiten adviseren wij u om een persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen via het CIZ. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een indicatiestelling te worden aangevraagd. Dit gaat door middel van een formulier. Wanneer door het CIZ een toekenningsbeschikking wordt toegekend komt u in aanmerking voor een PGB. U kunt de totale kosten van Vlieg-In vanuit dit PGB betalen.

Adres gegevens
Kidscasa Vlieg-In
Bezoekadres: Groene Zoom 6-8, 9301 SJ Roden
Postadres: Postbus 149, 9300 AC Roden
Telefoon: 050-5020244 (kantoor bereikbaar tussen 8.30 – 12.30 uur)
Website: www.kidscasa.nl
E-mail: info@kidscasa.nl

Direct aanmelden

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht