Roden, Dinges

Groene Zoom 20
9301 SJ Roden
050 502 01 88

Locatie Dinges

Locatie Dinges is gevestigd op een mooie locatie aan de Groene Zoom in Roden.
Bij de groepsindeling van Dinges is gekozen voor een horizontale leeftijdsopbouw. Dat houdt in dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd samen in een groep verblijven. Het kinderdagverblijf bestaat uit drie groepen:

De babygroep: 0-1.5 jaar
De dreumesgroep: 1-3 jaar
De peutergroep: 2-4 jaar

We hanteren een leeftijdsopbouw van 0 tot 1,5, van 1 tot 3 en van 2 tot 4 jaar. Daarmee is er op de eerste twee groepen een marge ontstaan, waardoor er ruimte is voor het eerder of later doorplaatsen.

Bij de opvang van de allerjongsten ligt het accent vooral op de individuele verzorging en het geven van toegewijde aandacht, waarbij het ritme van thuis zoveel mogelijk wordt gevolgd. De pedagogisch medewerkers nemen rustig de tijd voor het voeden, verschonen en naar bed brengen. In de knusse en veilige omgeving kunnen kinderen zich ongestoord ontwikkelen, trappelen in de box, kruipend de speelruimte ontdekken en kennismaken met leeftijdsgenootjes.

Oudere kinderen kunnen zich in de dreumes- en peutergroep verder ontwikkelen en hun zelfstandigheid vergroten in een uitdagende omgeving. Waarbij afzonderlijk van de vaste onderdelen in de dagindeling ook ruimte is voor leuke en leerzame activiteiten. Daarnaast is er voor elke groep een buitenruimte in de afgesloten tuin. Waar kinderen lekker kunnen rondrennen, kunnen spelen in de zandbak of hun energie kwijt kunnen met rijdend spelmateriaal.

Door de huiselijke en besloten sfeer in het kinderdagverblijf voelt ieder kind zich er al snel op zijn gemak en kunt u met een gerust gevoel werken of studeren.

Dinges
Groene Zoom 20
9301 SJ Roden
Telefoon: 050-502 01 88

Neem een kijkje binnen bij KDV Dinges

Medewerkers van KDV Dinges

Opvangmogelijkheden van Dinges

Er kan worden gekozen voor verschillende opvangmogelijkheden. Deze hebben alle hun eigen specifieke kenmerken:

 • Profijtpakket - Opvang op 2 of meer vaste dag(en)gedurende het gehele jaar, ook tijdens vakanties (Geen opvang tussen Kerst en Oud & Nieuw)

 • 51 weken pakket - Opvang op (een) vaste dag(en) of dagdeel gedurende het gehele jaar, ook tijdens vakanties (Geen opvang tussen Kerst en Oud & Nieuw)

 • 48 weken pakket - Opvang op een vaste dag gedurende het gehele jaar ook tijdens vakanties (Geen opvang tussen Kerst en Oud & Nieuw en 3 aaneengesloten weken in de zomervakantie geen opvang)

 • 41 weken pakket - Opvang op een vaste dag uitsluitend tijdens 41 schoolweken (Geen opvang tijdens schoolvakanties)

Voor meer kenmerken en plaatsingsvoorwaarden bij de verschillende mogelijkheden kunt u onder Documenten en Downloads de juiste informatie vinden.

Onderstaande tarieven zijn Bruto. Iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag ontvangt tussen de 97% en 33% van de brutokosten terug van de overheid middels de kinderopvangtoeslag. Voor het overgrote deel van de ouders en verzorgers betekent dit dat de netto kosten tussen de € 0,39 en € 2,95 per uur zijn! Voorbeelden van netto kosten berekeningen zijn te vinden door te klikken op de button onder de tarieven.

Door de werking van de kinderopvangtoeslag is het voor bijna alle ouders verreweg het goedkoopst om gebruik te maken van het Profijt pakket. Onze medewerkers helpen u graag met eventuele proefberekeningen.

 • Bruto uurtarief Profijtpakket KDV
  € 10,04
  • 10 Projects
  • 32 GB Storage
  • Unlimited Users
  • 15 GB Bandwidth
  • Enhanced Security
  • Retina Display Ready
 • Bruto uurtarief 51 weken pakket (KDV)
  € 10,61
  • 10 Projects
  • 32 GB Storage
  • Unlimited Users
  • 15 GB Bandwidth
  • Enhanced Security
  • Retina Display Ready
 • Bruto uurtarief 48 weken pakket (KDV)
  € 10,87
  • 10 Projects
  • 32 GB Storage
  • Unlimited Users
  • 15 GB Bandwidth
  • Enhanced Security
  • Retina Display Ready
 • Bruto uurtarief 41 weken pakket (KDV)
  € 11,14
  • 10 Projects
  • 32 GB Storage
  • Unlimited Users
  • 15 GB Bandwidth
  • Enhanced Security
  • Retina Display Ready

Snel naar:

Volg Kidscasa ook op:

Locaties: