Norg, de Hummelkoel

‘de Hekakkers’

Schoolstraat 3
9331 AV Norg
0592 67 55 34 (kies 2)

Locatie PSG de Hummelkoel

Verhuizing per 1 januari 2020
Kidscasa Kinderopvang wil zich graag als belangrijke partner manifesteren in de samenwerking met de scholen en komen tot een optimalisatie van opvangfaciliteiten. Door de gemeente Noordenveld wordt deze krachtenbundeling met de basisscholen sterk gestimuleerd. Afgelopen periode is gekeken welke kansen er, binnen de samenwerking met OPON, liggen voor Kidscasa in Norg. Er zijn met het bovenschools management van OPON en met de directie van OBS de Hekakker diverse oriënterende gesprekken gevoerd. OBS de Hekakker heeft te kampen met leegstand en dit biedt fysieke mogelijkheden tot het inhuizen van Peuterspeelgroep de Hummelkoel. Na diverse gesprekken met de lokale oudercommissie (LOC), de directie van OBS de Hekakker en met de pedagogisch medewerkers van de Hummelkoel is het voornemen van Kidscasa om de peuterspeelgroep per 1 januari 2020 te verhuizen naar OBS de Hekakker. Uiteraard blijft de identiteit van de Peuterspeelgroep gelijk aan de huidige situatie. De bekende pedagogisch medewerkers van de peuterspeelgroep verhuizen mee naar de nieuwe locatie. Binnen de Hekakker krijgen we een mooi lokaal tot onze beschikking, we kunnen gebruik maken van de centrale hal, het speellokaal, het buitenplein en van de keuken. Na de officiële goedkeuring van de ruimte door de GGD, zullen we onze nieuwe groep gezellig gaan inrichten. Per 1 januari 2020 zal dan daadwerkelijk de nieuwe ruimte door onze peuterspeelgroep in gebruik genomen gaan worden.

Peuterspeelgroep De Hummelkoel is nu nog gesitueerd op de begane grond van De Brinkhof in het centrum van Norg. De groepsruimte is ruim, licht en is ingedeeld in verschillende speel-leerhoeken. Als bonus heeft deze groepsruimte een prachtige inpandige zandbak. De eigen groene buitenspeelruimte is voorzien van een klimhuis, schommel en glijbaan.

Wanneer uw kind 2 jaar is, kan het bij peuterspeelgroep de Hummelkoel terecht. De peuterspeelgroep is 4 ochtenden van 8.30 uur tot 11.15 uur per week geopend en heeft 2 groepen. De maandag-woensdaggroep en dinsdag-vrijdaggroep vormen samen de VVE-groep. Om in aanmerking te komen voor een plaatsing in een VVE-groep is een verwijzing van de jeugdverpleegkundige van het CJG nodig.

Medewerkers van PSG de Hummelkoel

Maak alvast kennis met onze medewerkers. Zij stellen zich graag aan u voor.

Mogelijkheden bij PSG de Hummelkoel

Op alle PSG groepen van Kidscasa Kinderopvang bieden we opvang gedurende schoolweken. Dit betekent dat de peuterspeelgroepen open zijn gedurende de 41 weken dat de scholen ook zijn geopend, en dat de peuterspeelgroepen zijn gesloten op alle feestdagen dat de scholen ook gesloten zijn.

Het bruto tarief voor de peuterspeelgroepen is € 9,18 per uur. Netto betaalt u veel minder doordat u via de kinderopvangtoeslag of rechtstreeks van de gemeente een groot deel van de kosten vergoed krijgt. Voor het gros van de ouders betekent dit dat zij netto tussen de € 1,05 en € 3,50 per uur moeten betalen voor de peuteropvang. Kijk op de algemene pagina PSG voor meer informatie over de regelingen en voorwaarden voor Peuterspeelgroepen.

  • Bruto uurtarief Peuterpakket
    € 9,18

Snel naar:

Volg Kidscasa ook op:

Locaties: