Haulerwijk, de Vuurtoren

‘De Samensprong’

Laweijstraat 10
8433 KG Haulerwijk
0516 422 524

Locatie KDV de Vuurtoren

Verhuizing per 1 januari 2020
Kidscasa Kinderopvang wil zich graag als belangrijke partner manifesteren  in de samenwerking met de scholen en komen tot een optimalisatie van opvangfaciliteiten. Door de gemeente wordt deze krachtenbundeling met de basisscholen sterk gestimuleerd. Afgelopen periode is gekeken welke kansen er, binnen de samenwerking met CPO De Tjongerwerven, liggen voor Kidscasa in Haulerwijk. Er zijn met het bovenschools management van CPO De Tjongerwerven en  met de directie van BS De Laweij diverse oriënterende gesprekken gevoerd.  De Samensprong  heeft te kampen met leegstand en dit biedt fysieke mogelijkheden tot het inhuizen van kinderopvang en buitenschoolse opvang de Vuurtoren. Na diverse gesprekken met de lokale oudercommissie (LOC), het bestuur van de Samensprong  en met de pedagogisch medewerkers van de Vuurtoren is het voornemen van Kidscasa om het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang  per 1 januari 2020 te verhuizen naar de Samensprong. Uiteraard  blijft de identiteit van de opvang  gelijk aan de huidige situatie. De bekende pedagogisch medewerkers  van de Vuurtoren verhuizen mee naar de nieuwe locatie. Binnen de Samensprong  krijgen we twee lokalen tot onze beschikking, die de aankomende periode grondig verbouwd gaan worden zodat we ook hier weer een warme, huiselijke sfeer kunnen creëren.  We kunnen gebruik maken van de centrale hal, het speellokaal en het buitenplein. Na de officiële goedkeuring van de ruimte door de GGD, zullen we onze nieuwe groepen gezellig gaan inrichten. Per 1 januari 2020 zal dan daadwerkelijk de nieuwe ruimte in gebruik genomen gaan worden.

De Vuurtoren is nu nog gevestigd in een centraal pand in Haulerwijk. De Vuurtoren maakt deel uit van de Brede school de Laweij die tegenover het pand van de Vuurtoren staat. Deze kleinschalige locatie heeft een relatief klein team van pedagogisch medewerkers, waardoor er een nauwe verbinding is tussen kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en de Brede school de Laweij.

Het kinderdagverblijf van De Vuurtoren biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het gebouw heeft van binnen een huiselijke uitstraling. De groepsruimten van het kinderdagverblijf zijn kindvriendelijk ingericht met verschillende speelhoeken en nodigen kinderen uit tot spelen. Achter en voor het gebouw is een mooie afgeschermde speelplaats aanwezig die is opgesplitst in twee delen. Een deel voor het kinderdagverblijf en een groot deel voor de buitenschoolse opvang.

Op De Vuurtoren werken wij middels een vaste dagindeling. Een vaste dagindeling biedt de kinderen houvast, veiligheid en structuur. Binnen deze dagindeling is veel ruimte voor activiteiten op het gebied van muziek, buiten spelen, creativiteit en beweging. In samenwerking met de Brede school de Laweij worden er regelmatig diverse activiteiten georganiseerd.

De Vuurtoren
Laweijstraat 10
8433 KG Haulerwijk
Telefoon: 0516-42 25 24
E-mail: vuurtoren@kidscasa.nl

Medewerkers van KDV de Vuurtoren

Maak alvast kennis met onze medewerkers. Zij stellen zich graag aan u voor.

Opvangmogelijkheden van KDV de Vuurtoren

Er kan worden gekozen voor verschillende opvangmogelijkheden. Deze hebben alle hun eigen specifieke kenmerken:

 • 51 weken pakket - Opvang op (een) vaste dag(en) gedurende het gehele jaar, ook tijdens vakanties (Geen opvang tussen Kerst en Oud & Nieuw)

 • 48 weken pakket - Opvang op een vaste dag gedurende het gehele jaar ook tijdens vakanties (Geen opvang tussen Kerst en Oud & Nieuw en 3 aaneengesloten weken in de zomervakantie geen opvang)

 • 41 weken pakket - Opvang op een vaste dag uitsluitend tijdens 41 schoolweken (Geen opvang tijdens schoolvakanties)

 • Flexibele opvang - Opvang op wisselende tijden en dagen met een vast aantal gemiddelde uren per week. (beperkte mogelijkheden!)

Voor alle kenmerken en randvoorwaarden bij de verschillende mogelijkheden kunt u onder Documenten en Downloads de juiste informatie vinden.

Onderstaande tarieven zijn Bruto. Iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag ontvangt tussen de 97% en 33% van de brutokosten terug van de overheid middels de kinderopvangtoeslag. Voor het overgrote deel van de ouders en verzorgers betekent dit dat de netto kosten tussen de € 0,50 en € 3,- per uur zijn. Voorbeelden van netto kosten berekeningen zijn te vinden door te klikken op de button onder de tarieven.

 • Bruto uurtarief 51 weken pakket (KDV)
  € 8,45
 • Bruto uurtarief 48 weken pakket (KDV)
  € 8,66
 • Bruto uurtarief 41 weken pakket (KDV)
  € 8,87

Snel naar:

Volg Kidscasa ook op:

Locaties: