Peize, de Kameleon

Esweg 2A
9321 BN Peize
050 503 90 39

Locatie KDV de Kameleon

De Kameleon is gehuisvest in het Multifunctionele gebouw De Essen aan de Esweg te Peize. Het kinderdagverblijf op De Kameleon biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.  Alle groepsruimten in het gebouw zijn te bereiken via de centrale speelhal in het midden van het gebouw. De leeftijdsopbouw bij de Kameleon is horizontaal, dat wil zeggen dat de kinderen zoveel mogelijk in dezelfde leeftijdsgroep geplaatst worden. Op dit moment is er een babygroep voor kinderen van 0-16 maanden, een dreumesgroep van 16 maanden tot 3 jaar, en een peutergroep van 2 tot 4 jaar. Door de verhuizing van onze peuterspeelgroep naar OBS ’t Spectrum zal er eind mei 2024 een vierde KDV groep geopend kunnen worden.

De kinderen worden in een verantwoorde, gezellige en huiselijke sfeer opgevangen. De groepsruimtes zijn groot en licht en bieden diverse speelhoeken voor de verschillende leeftijden. Aan de achterzijde van het gebouw is een mooi groot en afgeschermd buitenspeelplein met veel groen, een zandbak, glijbaan en ander rijdend materiaal aanwezig. Kinderen kunnen zich hier heerlijk uitleven en hun energie kwijt. Naast de momenten van vrij spel worden ook gerichte activiteiten aangeboden die aansluiten bij de leeftijd, de ontwikkeling en de interesses van de kinderen. Bij de Kameleon nemen we de tijd om goed te kijken naar wat ieder kind nodig heeft en hoe de pedagogisch medewerkers de kinderen kunnen ondersteunen in hun eigen fase van ontwikkeling.

Het is ons doel om voor elke baby, dreumes en peuter een gezellige en leerzame dag in elkaar te zetten. Ervoor te zorgen dat zij met een grote glimlach, vol verhalen en een goed gevoel weer naar huis gaan.

De Kameleon
Esweg 2A
9321 BN Peize
Telefoon: 050-503 90 39

Medewerkers van  KDV de Kameleon

Maak alvast kennis met onze medewerkers. Zij stellen zich graag aan u voor.

Opvangmogelijkheden van KDV de Kameleon

Er kan worden gekozen voor verschillende opvangmogelijkheden. Deze hebben alle hun eigen specifieke kenmerken:

 • Profijtpakket - Opvang op 2 of meer vaste dag(en)gedurende het gehele jaar, ook tijdens vakanties (Geen opvang tussen Kerst en Oud & Nieuw)

 • 51 weken pakket - Opvang op (een) vaste dag(en) of dagdeel gedurende het gehele jaar, ook tijdens vakanties (Geen opvang tussen Kerst en Oud & Nieuw)

 • 48 weken pakket - Opvang op een vaste dag gedurende het gehele jaar ook tijdens vakanties (Geen opvang tussen Kerst en Oud & Nieuw en 3 aaneengesloten weken in de zomervakantie geen opvang)

 • 41 weken pakket - Opvang op een vaste dag uitsluitend tijdens 41 schoolweken (Geen opvang tijdens schoolvakanties)

Voor meer kenmerken en plaatsingsvoorwaarden bij de verschillende mogelijkheden kunt u onder Documenten en Downloads de juiste informatie vinden.

Onderstaande tarieven zijn Bruto. Iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag ontvangt tussen de 97% en 33% van de brutokosten terug van de overheid middels de kinderopvangtoeslag. Voor het overgrote deel van de ouders en verzorgers betekent dit dat de netto kosten tussen de € 0,39 en € 2,95 per uur zijn! Voorbeelden van netto kosten berekeningen zijn te vinden door te klikken op de button onder de tarieven.

Door de werking van de kinderopvangtoeslag is het voor bijna alle ouders verreweg het goedkoopst om gebruik te maken van het Profijt pakket. Onze medewerkers helpen u graag met eventuele proefberekeningen.

 • Bruto uurtarief Profijtpakket KDV
  € 10,04
  • 10 Projects
  • 32 GB Storage
  • Unlimited Users
  • 15 GB Bandwidth
  • Enhanced Security
  • Retina Display Ready
 • Bruto uurtarief 51 weken pakket (KDV)
  € 10,61
  • 10 Projects
  • 32 GB Storage
  • Unlimited Users
  • 15 GB Bandwidth
  • Enhanced Security
  • Retina Display Ready
 • Bruto uurtarief 48 weken pakket (KDV)
  € 10,87
  • 10 Projects
  • 32 GB Storage
  • Unlimited Users
  • 15 GB Bandwidth
  • Enhanced Security
  • Retina Display Ready
 • Bruto uurtarief 41 weken pakket (KDV)
  € 11,14
  • 10 Projects
  • 32 GB Storage
  • Unlimited Users
  • 15 GB Bandwidth
  • Enhanced Security
  • Retina Display Ready

Snel naar:

Volg Kidscasa ook op:

Locaties: