Roden, de Tandem

Klimop 2
9301 PK Roden
050 5020244

Locatie – BSO de Tandem

BSO de Tandem is een locatie die gevestigd is in een klaslokaal van de gelijknamige school. We maken gebruik van een lokaal in het kleine gebouw achter de school (kleutergebouw). We kunnen zowel gebruik maken van het schoolplein als van het buitenspeelgoed. Ook de binnenruimte is aangekleed als BSO met verschillende themahoeken. Maandelijks wordt er gewerkt vanuit een thema waarbij kinderparticipatie centraal staat.

BSO de Tandem is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Op deze dagen wordt er zowel voorschoolse opvang als buitenschoolse opvang geboden. Kinderen die hier opgevangen worden zitten op basisschool de Tandem of SBO ’t Hoge Holt.

BSO de Tandem
Klimop 2
9301 PK Roden
Telefoonnummer: 050 – 502 02 44

Medewerkers van BSO de Tandem

Maak alvast kennis met onze medewerkers. Zij stellen zich graag aan u voor.

 • Erna
  Erna pm-er
 • Danitsja
  Danitsja pm-er
 • Carijn
  Carijn pm-er

Opvangmogelijkheden bij BSO de Tandem

Er kan worden gekozen voor verschillende opvangmogelijkheden. Deze hebben alle hun eigen specifieke kenmerken:

 • 51 weken pakket - Opvang op (een) vaste dag(en) gedurende het gehele jaar, ook tijdens vakanties (Geen opvang tussen Kerst en Oud & Nieuw)

 • 48 weken pakket - Opvang op een vaste dag gedurende het gehele jaar ook tijdens vakanties (Geen opvang tussen Kerst en Oud & Nieuw en 3 aaneengesloten weken in de zomervakantie geen opvang)

 • 41 weken pakket - Opvang op een vaste dag uitsluitend tijdens 41 schoolweken (Geen opvang tijdens schoolvakanties)

 • Flexibele opvang - Opvang op wisselende tijden en dagen met een vast aantal gemiddelde uren per week. (beperkte mogelijkheden!)

Voor alle kenmerken en randvoorwaarden bij de verschillende mogelijkheden kunt u onder Documenten en Downloads meer informatie vinden.

Onderstaande tarieven zijn Bruto. Iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag ontvangt tussen de 97% en 33% van de brutokosten terug van de overheid middels de kinderopvangtoeslag. Voor het overgrote deel van de ouders en verzorgers betekent dit dat de netto kosten tussen de € 0,50 en € 3,- per uur zijn. Voorbeelden van netto kosten berekeningen zijn te vinden door te klikken op de button onder de tarieven.

 • Bruto uurtarief 51 weken pakket (BSO)
  € 7,51
 • Bruto uurtarief 48 weken pakket (BSO)
  € 7,70
 • Bruto uurtarief 41 weken pakket (BSO)
  € 7,88

Snel naar:

Volg Kidscasa ook op:

Locaties: