Update gebruik Stints

Zoals u wellicht vanuit de media heeft vernomen heeft het ministerie besloten de toelating van de Stints te schorsen. Dit betekent dat de Stints niet langer zijn toegestaan op de openbare weg. Omdat wij al hadden besloten de Stints eerst niet meer te gebruiken verandert er op dit moment voor ons niets.

Omdat definitieve bevindingen omtrent het gebruik van de Stints met deze beslissing van de minister veel verder vooruit geschoven lijken te worden, moeten we nu korte-, middellange-, en lange termijn scenario’s met oplossingen voor het (BSO)vervoer gaan beschouwen en uitwerken. Wij zijn hier druk mee bezig en hopen u hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te kunnen geven.

Voor de korte termijn hebben we besloten de huidige oplossing met gehuurde (taxi)busjes en taxi’s, meer lopen, meer fietsen en het inzetten van personenauto’s tot de herfstvakantie te continueren. We hopen dan na de herfstvakantie met een meer definitieve vorm van vervoer te kunnen starten.

Uiteraard houden we u zoveel mogelijk op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Locatiemanagers en Directie,
Kidscasa Kinderopvang