Kidscasa Kinderopvang neemt alle peuterspeelzalen in Noordenveld over

Alle peuterspeelzalen in de gemeente Noordenveld zijn onderdeel van de ”Stichting Peuterspeelzalen in Noordenveld” (SPiN). Met ingang van 1 september 2017 zal de stichting, het personeel en de activiteiten opgaan in Kidscasa Kinderopvang.

Vooruitlopend op landelijke wet- en regelgeving wordt het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Noordenveld vanaf 1 september 2017 geharmoniseerd met de kinderopvang. Dat betekent dat vanaf die datum er geen verschil in kwaliteitseisen meer is tussen de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Daarnaast betalen alle ouders een gelijke inkomensafhankelijke ouderbijdrage, waarbij werkende ouders gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag en de gemeente het verschil compenseert voor ouders die hier geen gebruik van kunnen maken.

De inhoud en de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk in Noordenveld blijft behouden door de overname van alle professionele leidsters van de SPiN door Kidscasa, terwijl tegelijkertijd het peuterspeelzaalwerk volledig, conform rijksbeleid, onder de Wet Kinderopvang wordt gebracht.
Door de peuterspeelzalen te registreren als kinderopvang kunnen ouders die beiden werken straks gebruik maken van kinderopvangtoeslag voor de peuterspeelzaal. Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag is straks een (gemeentelijk) gesubsidieerde plaats beschikbaar.
De financiering van dit aanbod wordt gelijk getrokken met de financiering van het aanbod voor werkende ouders. Op deze manier betalen ouders met vergelijkbare (financiële) draagkracht, voor een vergelijkbaar aanbod, dezelfde ouderbijdrage.

Mariette Deiman, coördinator van de SPiN, is erg blij dat alle ervaren peuterspeelzaalleidsters hun baan kunnen behouden bij Kidscasa Kinderopvang. “De peuterspeelzaal wordt gezien als dé voorbereiding van de basisschool. Door de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk te harmoniseren kunnen peuters zich op alle gebieden optimaal ontwikkelen en krijgen ze zoveel mogelijk dezelfde kansen”.

Kidscasa Kinderopvang timmert aan de weg; naast de aanstaande overname van alle peuterspeelzalen verzorgt de organisatie inmiddels ook al bij 6 basisscholen in de gemeente Noordenveld de inpandige opvang van kinderen na schooltijd. Leonie Schuiten, algemeen directeur van Kidscasa, is erg enthousiast over de intensivering van de samenwerking met de basisscholen.
“Het organiseren van opvang op dezelfde locatie als de school is voor kinderen heel erg fijn. Op deze manier kunnen ze op één en dezelfde plek blijven voor- en na schooltijd. De juffen en meesters kunnen gemakkelijk even op de BSO naar binnen lopen om te vertellen hoe de dag is verlopen en of er nog bijzonderheden zijn geweest. Voor peuters is het ook erg fijn dat steeds meer speelzalen inpandig op de basisscholen kunnen huizen zodat de overstap naar de basisschool niet zo groot is. Kinderen zijn gebaat bij een goede inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang”.