Gebruik Stints

Vanmorgen hebben we wederom intensief contact gehad met de leverancier en fabrikant van de Stints. Zij gaan de komende weken alle Stints extra controleren op verschillende punten en indien noodzakelijk onderdelen vervangen.

Wij hebben vandaag besloten dat we onze Stints niet meer inzetten totdat de extra veiligheidscontrole heeft plaatsgevonden.

Zoals in onze vorige berichtgeving aangegeven hebben wij geen aanleiding om te twijfelen aan de veiligheid van de Stints. Toch willen we met de huidige situatie, en de beslissing van de fabrikant om alle Stints per direct een extra check te geven, het zekere voor het onzekere nemen en zullen de Stints pas weer worden ingezet als de monteurs van de fabrikant de extra controle hebben uitgevoerd. Tot die tijd zal het BSO vervoer door de locatiemanagers op een andere manier worden geregeld. Dit zal per locatie verschillen en kan bijvoorbeeld met een taxi, lopend of met eigen vervoer zijn.

Deze weken zullen gebruikt worden om onze medewerkers ook extra ‘opfris’ trainingen aan te bieden in het rijden op de Stint. De fabrikant heeft ondertussen een extra uitgebreide ‘kwaliteits- en veiligheidschecklist’ opgesteld. Met deze checklist kunnen we zelf de Stint nog beter nalopen op verschillende punten. De uitgebreide checklist zal onderdeel worden van ons vervoersprotocol en op structurele wijze worden toegepast.

Wij blijven de berichtgeving omtrent het technisch onderzoek van de politie uiteraard op de voet volgen en houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Locatiemanagers en Directie,

Kidscasa Kinderopvang